Ge en gåva!

Jerringfonden har verkat för barn som behöver stöd i drygt 60 år.

Genom att ge en gåva eller testamentera en del av dina tillgångar till fonden kan fler barn få ökad livskvalitet.

Så kan du hjälpa
Så kan du hjälpa

Sök anslag

Jerringfonden delar ut medel i form av              anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom vård, omsorg eller utbildning. 

Du kan ansöka om:
Aktivitetsbidrag                                                                                               Forskningsanslag & Forskningsstipendier
Individuella Fortbildningsstipendier
Fortbildningsstipendier för arbetslag/     personalgrupper

Läs mer om bidrag och hur du söker
Läs mer om bidrag och hur du söker

Om stiftelsen

Jerringfonden stöder forskning och verksam- het för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller  social utsatthet.

Fonden instiftades i samband med Sven Jerrings 60-årsdag 1955.

Mer om fonden
Mer om fonden

Våra ansökningsdatum

01 feb

Individuella Fortbildningsstipendier


20 sep

Forskningsanslag
Forskningsstipendier

04 okt

Fortbildningsstipendier för arbetslag/personalgrupper


20 okt

Aktivitetsbidrag

Kontakta Jerringfonden

E-post: info@jerringfonden.org
Telefon: 08-91 10 01

Stiftelsen Sven Jerrings Fond

Box 6240
102 34 Stockholm

Dela Skriv ut