Vetenskapliga symposier

Har du förslag?

Har du förslag på framtida symposium? I så fall får du gärna kontakta Jerringfonden för att diskutera denna idé vidare.

Jerringfonden har genom åren finansierat och i vissa fall även arrangerat ett antal vetenskapliga symposier.

Teman för tidigare symposier har varit psykosomatiska sjukdomar, motoriska handikapp, neurologiska sjukdomar, sjukgymnastiska behandlingsmetoder, lekterapi, genetiska sjukdomar, övervikt samt smärtlindring.

Jerringsymposierna har fått stor internationell uppmärksamhet och dokumenterats i ett flertal vetenskapliga böcker och tidskrifter.