Vetenskapliga symposier

Har du förslag?

Har du förslag på framtida symposium? I så fall får du gärna kontakta Jerringfonden för att diskutera denna idé vidare.

Jerringfonden stöder genomförandet av vetenskapliga symposier, som syftar till att förbättra hälsa och livssituation för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

Det format av vetenskapliga symposier som fonden prioriterar är en-dagssymposier där en eller flera forskare bjuds in för att kunskapsmässigt belysa ett viktigt ämnesområde. Målgruppen för vetenskapliga symposier kan vara forskare och/eller anställda inom skola, omsorg eller hälso- och sjukvården.

Ekonomiskt stöd kan sökas för lokalkostnader, omkostnader för föreläsare samt övriga kringkostnader.

Ansökningsbelopp: maximalt 200 000 kronor.

Ansökningstillfälle; den 1 mars varje år.