Individuellt fortbildningsstipendium

Jerringfonden delar ut individuella fortbildningsstipendier till personer som är verksamma inom vård, omsorg eller utbildning. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, lärare, specialpedagoger, speciallärare, psykologer, logopeder, kuratorer eller fritidspedagoger.

Stipendierna ska användas för att få ny kunskap om verk-    samheter och metoder som gynnar barn med särskilda behov.     Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

Medlen kan användas till kortare kurser, konferenser eller studiebesök. Medel ges ej för vidareutbildning eller yrkesutbildning.

Stiftelsen stödjer individuella fortbildningsstipendier med totalt en miljon kronor per år.

Sista ansökningsdag är 1 februari.  

Anvisningar och blanketter