Fortbildningsstipendium för arbetslag/personalgrupper

Fortbildningsstipendium för arbetslag/personalgrupper är ett alternativ till traditionella konferenser, kurser och seminarier.

En sådan fortbildning är ingenting man kan beställa och den finns inte färdigförpackad. Den skräddarsys och uppfinns alltid för ett givet syfte. Målet är att lära på nya sätt och att skapa nya insikter.

Jerringfondens fortbildningsstipendium för arbetslag/personalgrupper är en möjlighet för arbetslag, personalgrupper eller motsvarande att inhämta, tillämpa eller sprida ny och unik kunskap. Kunskapen ska gälla pedagogiska metoder, medicinsk behandling eller omvårdnad för barn med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

Sista ansökningsdag är den 4 oktober varje år.

Anvisningar och blanketter