Fortbildningsstipendium för arbetslag/personalgrupper

Fortbildningsstipendium för arbetslag/personalgrupper ger en unik möjlighet att utforma en fortbildning i samverkan med en mottagande institution, klinik, skola eller dylikt. Målet är att lära på nya sätt och att skapa nya insikter.

Fortbildningens syfte är att ge arbetslaget/personalgruppen möjlighet att inhämta, tillämpa och sprida ny kunskap i pedagogiska metoder, medicinsk behandling eller omvårdnad för barn med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

Sista ansökningsdag är den 4 oktober varje år.

Anvisningar och blanketter