Forskningsbidrag

Jerringfonden stöder forskning inom vård, omsorg och utbildning, som syftar till att förbättra hälsa och livssituation för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet. Forskningen kan vara inriktad på hälsoaspekter, livsvillkor, livskvalitet och lärande.

Fonden prioriterar patient- och verksamhetsnära forskning.

Jerringfonden delar ut forskningsanslag och forskningsstipendier: Forskningsanslag ger enskilda forskare eller grupper av forskare ekonomiska bidrag till planerad eller pågående forskning. Forskningsstipendier ger personer möjlighet att bedriva studier på heltid. Stipendiaterna kan bland annat få ta del av erfarenheter vid andra institutioner i Sverige eller utomlands.    

Vid prövning av ansökningar om forskningsanslag och forsknings- stipendier konsulteras etablerade forskare inom fondens olika områden. Gunilla Bohlin, professor i psykologi och ledamot i Jerringfondens styrelse, samordnar detta arbete.

Stiftelsen stödjer forskning med totalt 2,5 miljoner kronor per år.

Sista ansökningsdag är 20 september.

Se vilka som fick forskningsbidrag i december 2018:

Jerringfondens policy för personuppgifter