Aktivitetsbidrag

Fonden beviljar aktivitetsbidrag till föreningar, organisationer, skolor och institutioner som har verksamhet för barn och ungdomar (upp till 18 år) med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet. 

Vi välkomnar ansökningar från föreningar, organisationer och skolor som har en idé och vilja att arbeta med att stödja integrationen av nyanlända barn och ungdomar i det svenska samhället.

Bidragen ska komplettera det stöd som samhället ger och gå till aktiviteter som stärker barnens personlighetsutveckling och kreativitet. Det kan till exempel vara läger, dans- och teatergrupper, ridning eller idrottsliga aktiviteter.

Fonden har årligen anslagit cirka 2 miljoner kronor till aktivitetsbidrag.

Sista ansökningsdag är 20 oktober.

Anvisningar och blanketter