Aktivitetsbidrag

Fonden beviljar aktivitetsbidrag till föreningar, organisationer, skolor och institutioner som har verksamhet för barn och ungdomar (upp till 18 år) med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och/eller social utsatthet. 

Under 2016/2017 välkomnar vi särskilt ansökningar från föreningar, organisationer och skolor som har en idé och vilja att arbeta med att stödja integrationen av nyanlända barn och ungdomar i det svenska samhället.

Bidragen ska komplettera det stöd som samhället ger och gå till aktiviteter som stärker barnens personlighetsutveckling och kreativitet. Det kan till exempel vara läger, dans- och teatergrupper, ridning, idrottsliga aktiviteter mm.

Fonden har årligen anslagit cirka 2 miljoner kronor till aktivitetsbidrag.

Sista ansökningsdag är 20 oktober.

Anvisningar och blanketter