Sök anslag

Vem kan söka anslag?

Fonden har tyvärr inte möjlighet att dela ut medel till enskilda barn eller familjer. 

Läs mer om vem som kan söka anslag under respektive anslagsform (de finns i listan till vänster på denna sida).

Jerringfonden delar ut medel i form av anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom hälso- och sjukvård, omsorg eller utbildning. Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

Fonden ger medel till forskningsanslag och forskningsstipendier, aktivitetsbidrag, individuella fortbildningsstipendier, fortbildningsstipendier till arbetslag/personalgrupper samt vetenskapliga symposier.

Obs! Ansökningstiden varierar för de olika anslagen.