Sök anslag

Vem kan söka anslag?

Fonden har tyvärr inte möjlighet att dela ut medel till enskilda barn eller familjer. 

Läs mer om vem som kan söka anslag under respektive anslagsform (de finns i listan till vänster på denna sida).

Jerringfonden delar ut medel i form av anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom vård, omsorg eller utbildning. Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

Fonden ger anslag till forskningsanslag och forskningsstipendier, aktivitetsbidrag, individuella fortbildningsstipendier samt fortbildningsstipendier till arbetslag/personalgrupper.

Obs! Ansökningstiden varierar för de olika anslagen.

Jerringfonden tar gärna emot idéer till vetenskapliga symposier.

Läs mer här intill.