Sven Klaesson

Barnläkare och verksamhetschef vid Barnmedicinska enheten, Södertälje Sjukhus. Har ett stort intresse för barn- och ungdomsfrågor och har tidigare forskat inom transplantationsimmunologi.

Varför väljer du att lägga ein tid och kraft på just Jerringfonden?

Jerringfonden är en av de fonder som tydligast erbjuder ett direkt stöd till ideellt arbetande organisationer/föreningar i de dagliga aktiviteterna kring barn med olika former av funktionshinder och ger stöd till de som arbetar professionellt med barnfrågor i form av studieresor och forskning. I min roll som forskare och barnläkare är det en ära att få bidra till att förverkliga Sven Jerrings engagemang och stöd för utsatta barn.

Hur bidrar Jerringfonden till att förbättra tillvaron för missgynnade barn?

Genom återkommande bidrag till enskilda organisationer ge möjligheter och guldkanter i tillvaron för enskilda barn med funktionshinder. Uppmuntra och stödja de föreningar och enskilda personer som (ideellt och professionellt) arbetar med dessa barnfrågor.