Lena Josefsson

Lena Josefsson har en bakgrund inom information och kommunikation samt politik. Lena har ett eget företag inom informations- och kommunikationsområdet - Aspasia talarakademin. Hon har tidigare varit kommunalråd och arbetat i regeringskansliet. Lena har lång erfarenhet av arbete i folkrörelser och föreningar, och är bland annat ordförande i Alla Kvinnors Hus.