Kurt Sjölander, kassaförvaltare

Ekonom med lång erfarenhet av kapitalförvaltning i bank och fondkommissionärsverksamhet. 

Styrelseledamot och skattmästare i ett 15-tal stiftelser och föreningar, bl.a. Cancerföreningen i Stockholm, Stiftelsen Konung Oscar ll:s Jubileumsfond , Föreningen FVO och Stockholms Sjömanshem.