Kerstin Stenberg

Utbildningsledare vid Stockholms Universitet med fokus på utvecklingsfrågor inom lärarutbildningen. Har ett särskilt intresse för specialpedagogiska frågor och har även som lärare arbetat med dessa frågor inom olika kommuner. Har under sex år suttit i styrelsen för Specialpedagogiska Institutet och har från och med 2008 ett regeringsuppdrag i rådet för Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Arbetar i Jerringfonden i huvudsak med frågor som rör verksamhetsanslag, fortbildningsstipendier och lärresor.

Varför väljer du att lägga din tid och kraft på just Jerringfonden?

Jag lägger gärna arbete på Jerringfonden eftersom jag i fondens anda och med dess medel får möjlighet att stödja verksamheter som vill sätta guldkant på barn och ungdomars möjlighet till en givande fritid samt ekonomiskt kunna stödja personal som jobbar med fysiskt och psykiskt missgynnade barn i deras sökande av kunskapsutveckling. Alltså det är en stor ynnest att få delta i ett sådant arbete!

Hur bidrar Jerringfonden till att förbättra tillvaron för missgynnade barn?

Jerringfonden kan genom sina fondmedel bidra med att fördjupa och utveckla kunskap hos personal för att de på ett bättre sätt ska kunna möta och stödja fysiskt och psykiskt missgynnade barn och ungdomar.