Johan Hirschfeldt, ordförande

Var fram till sin pensionering president i Svea hovrätt under perioden 1996-2007. Har tidigare arbetat som justitiekansler och innan dess inom Regeringskansliet och JO. Har erfarenhet av och intresse för bl a förvaltningsrätt och rättighetsfrågor.

Varför väljer du att lägga din tid och kraft på just Jerringfonden?

"Efter ett långt och krävande arbetsliv känns det för mig väldigt rätt och fint att få fortsätta att arbeta och då med något viktigt på frivillig bas. Jerringfonden ger just den möjligheten. Här kan jag bidra med en del och möta andras kunnande och engagemang - allt för fondens viktiga uppgift att förbättra för och glädja missgynnade barn och därmed också deras anhöriga."

Hur bidrar Jerringfonden till att förbättra tillvaron för missgynnade barn?

"Två inriktningar känns särskilt viktiga för mig: att ge förutsättningar för forskning om de utsatta barnens sjukdomar och vård samt att med bidrag stödja både vårdinstitutionernas och de frivilliga organisationernas verksamheter för de grupper av barn och ungdomar som Jerringfonden vill stödja, Här ska fonden kunna ge ett tydligt mervärde, ja litet av en guldkant!"