Gunilla Hedlin

Barnläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Gunilla är överläkare med ansvar för astma, allergi och lungsjukdomar hos barn och har sedan många år bedrivit forskning inom dessa områden. 
Gunilla arbetar också för Centrum för Allergiforskning på Karolinska Institutet som samordnare av klinisk forskning. Sedan 2008 är hon också ordförande för barnlungläkarna inom den europeiska organisationen ERS (European Respiratory Society).

Barnläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och professor i barn- och ungdomsallergologi vid Karolinska Institutet. Gunilla är överläkare med ansvar för astma, allergi och lungsjukdomar hos barn och har sedan många år bedrivit forskning inom dessa områden.