Gunilla Bohlin

Professor med inriktning mot utvecklingspsykologi vid Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet. Driver forskningsprojekt och handleder blivande psykologer och forskarstuderande i frågor som rör utveckling av socioemotionella och neurokognitiva funktioner. Har varit verksam i flera forskningsråd och kommer inom Jerringfondens verksamhet att vara särskilt engagerad i den del som rör utdelning av forskningsmedel.

Varför väljer du att lägga din tid och kraft på just Jerringfonden?

"Vad gäller forskning, som är mitt huvudintresse, tycker jag att Jerringfonden är en viktig aktör inom barnområdet. Det känns angeläget att bidra till att de pengar som finns tillgängliga går till bra projekt."

Hur bidrar Jerringfonden till att förbättra tillvaron för missgynnade barn?

"Kunskap är grunden för alla åtgärder - därför är det viktigt med den forskning som Jerringfonden stöder."