Birgit Rösblad, vice ordförande

Docent vid Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering, Sjukgymnastik, Umeå Universitet. FoU-chef vid Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. Har lång erfarenhet av arbete som sjukgymnast och forskare inom habilitering med ett särskilt intresse för barn och ungdomar med koordinationsstörningar och cerebral pares. Är engagerad i hur man gör forskningsresultat tillgängliga och användbara för hälso- och sjukvården.

Varför väljer du att lägga din tid och kraft på just Jerringfonden?

"Under så gott som hela mitt yrkesliv har jag kommit nära barn och ungdomar med funktionshinder och deras familjer. Jag har under många år varit verksam som sjukgymnast och forskare på barnklinik och habilitering.

När jag fick en förfrågan om jag ville delta i Jerringfondens styrelse var det självklart för mig att tacka ja. Frågor som rör barn- och ungdomar är något som jag brinner för. Som aktiv i Jerringfonden får jag en chans att verka för bättre villkor för barn som är missgynnade."

Hur bidrar Jerringfonden till att förbättra tillvaron för missgynnade barn?

"Jerringfonden ger bidrag till veksamheter och aktiviteter som annars inte skulle kunna genomföras. Det offentliga stödet till barn- och ungdomar med särskilda behov har under de senaste decennierna utvecklats på många sätt. Trots detta finns det i dag fortfarande många barn som är missgynnade. Här har Jerringfonden en unik möjlighet att ge stöd på ett enkelt och obyråkratiskt sätt."