Fondens ändamål

Fondens förordnande

I Jerringfondens förordnande från 1955 står: "ändamålet är att främja fysiskt och psykiskt missgynnade barns vård, fostran och utbildning".

Jerringfonden stöder forskning och verksamhet för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

Medel ur fonden ska användas för att ge barn med särskilda behov bättre förutsättningar i livet och minska deras besvär på kort och lång sikt. Fonden ger också medel till verksamheter som sätter guldkant på barnens tillvaro.

Medel delas ut till personer och verksamheter som är aktiva inom vård, omsorg eller utbildning.

Fonden räknar alla personer under 18 år som barn. Allt sedan starten har det varit fondens praxis att ge medel till barn som är bosatta i Sverige.