Om stiftelsen

Kort om Sven Jerring

Sven Jerring var pionjär inom radion. Genom barnprogrammet Barnens Brevlåda blev han ”Farbror Sven” med hela svenska folket. Programmet sändes mellan år 1925 och 1972. I sändningar- na lät han barnen komma till tals och han lyfte ofta fram barn med särskilda behov.

Jerringfonden är en stiftelse som stöder forskning och verksamhet för barn och ungdomar med särskilda behov.      Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktions-nedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

Fonden instiftades i samband med Sven Jerrings 60-årsdag      år 1955. Då hade hans närmaste vänner samlat ihop ett litet belopp som blev grundplåt i Stiftelsen Sven Jerrings fond.

Under åren har fonden växt genom gåvor och testamenten. Medlen har förvaltats omsorgsfullt och Jerringfonden har         hittills kunnat dela ut cirka 175 miljoner kronor sedan starten.

Fonden delar årligen ut forskningsanslag, forskningsstipendier, aktivitetsbidrag, individuella fortbildningsstipendier samt fortbildningsstipendier till arbetslag/personalgrupper.  

Fonden finansierar också vetenskapliga symposier.

Jerringfonden delar även ut ett årligt parasportpris.