Teater Sagohusets dans- och dramakollon

Versamhetsanslag

Teater Sagohuset i Lund fick verksamhetsanslag för att genomföra dans- och dramakollon för barn med funktionsnedsättning.

Teater Sagohuset i Lund har ordnat fyra dans- och dramakollon för barn med funktionsnedsättning. 38 barn och ungdomar i åldern 8-16 år och med olika typer av funktionsnedsättningar deltog från Malmö, Lomma, Kävlinge och Lunds kommun.

På Teater Sagohusets egna scen spelade årets kollobarn hela fyra olika pjäser inför publik: Lilla Spökräddningen, Peter Pan, Snövit och Rosenröd samt Trasluvan som även blev vår första turnéföreställning till Åkarp.

Under varje dans- och dramakollo berättar vi en berättelse som vi bearbetar till en teaterföreställning med både musik, sång och dans. Pjäsen spelas för föräldrar, syskon och vänner. Nytt för detta år var att vi bjöd in lokala fritidshem till uppspelet. Vi arbetar med improvisationer där varje barn ges möjlighet att prestera utifrån sina egna förutsättningar och utvecklas i sin egen takt. Barnen skapar också eget material som fulländar varje pjäs i sitt uttryck.

Några barn har deltagit i Teater Sagohusets kolloverksamhet sedan starten och återkommit varje år, nya barn kommer också till varje år.