Resa till Sydney, Australien

Lärresor

Projektgruppen inom BUP, Barn- och Ungdomspsykiatrin i Stockholm besökte under 2011 Australien för att ta del av kunskap och erfarenhet inom området internetbaserad behandling för barn och ungdomar.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm har, tillsammans med Karolinska Institutet, startat ett projekt med syfte att utveckla och utvärdera internetbaserad behandling för barn med ångest. Under 2011 reste projektgruppen, bestående av Eva Serlachius, Liv Svirsky, Ulrika Thulin och Sarah Vigerland, till Sydney Australien. Resans syfte var att ta del av den kunskap och erfarenhet som finns inom området internetbaserad behandling för barn och ungdomar.

Vistelsen inleddes med ett studiebesök hos Dr Nickolai Titov vid University of New South Wales. Sedan skedde ett möte med Professor Susan Spence, Griffith University Brisbane, i samband med det forskarmöte som anordnades av International Society for Research on Internet Interventions (ISRII).

Våra lärdomar rör framför allt planering av studier och programutveckling. Efter resan diskuteras samarbeten med de två ovan nämnda australiensiska forskarna. Resan utmynnade även i att en ny studie, om föräldrars inställning till internetbaserad behandling, planeras.

Vikten av att dela erfarenheter kring programutveckling poängterades och därför planerar vi nu att anordna en träff för andra som arbetar med barn och ungdomar och är i processen att starta internetbaserad behandling i Sverige. Vi har även lärt oss mer om säkerhetsaspekter, arbetsmetoder och hjälpsamma strategier vid utveckling av internetbaserad behandling. Sammanfattningsvis har lärresan varit mycket värdefull för vårt fortsatta arbete att utveckla internetbaserad behandling för barn.