Läs om några som fått fortbildningsstipendium för arbetslag/personalgrupper

Exempel på genomförd fortbildning

Resa till Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital i Toronto, Kanada
Neuromuskulära teamet vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus genomförde en lärresa till Bloorview Kids Rehab i Toronto. Läs mer

Resa till Sydney, Australien
Projektgruppen inom BUP, Barn- och Ungdomspsykiatrin i Stockholm besökte Australien för att ta del av kunskap och erfarenhet inom området internetbaserad behandling för barn och ungdomar.