Deltagande i Redah-dagarna 2012

Vi vill tacka Jerringfonden som genom beviljade forskningsstipendier gjorde det möjligt för oss att delta i Redah-dagarna 2012, som ägde rum på Furuboda folkhögskola i Skåne.

Redah är ett nationellt nätverk för personer som arbetar med datorbaserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.

Det huvudsakliga temat för årets konferens var smartphones, surfplattor och applikationer. Vi fick ta del av en sammanställning av vilka möjligheter den nya tekniken kan skapa för personer med funktionsnedsättning, men också vilka hinder hjälpmedelsverksamheternas regelverk kan vara för att göra tekniken tillgänglig genom hjälpmedelsförskrivning. Det gavs tillfälle för kursdeltagare att dela erfarenheter och diskutera testade applikationer som kan vara användbara för personer med funktionsnedsättning.

Vi fick också ta del av pågående och nyligen avslutade projekt, bland annat gällande vidareutveckling av sinnestimulerande aktivitet för tydligare respons för personer på tidigutvecklingsnivå (Bitte Rydeman, Furuboda). Kristina Pettersson från Linköpings resurscenter Lindah berättade om kommunikationshjälpmedel till personer med neurologiska sjukdomar. Resurscentret Got-It berättade om hur ”Hipp-roboten” används för personer med synskador vid punktskriftsinlärning. Vi fick även en presentation av vidareutveckling av kommunikations- och ordbehandlingsprogrammet Sarepta och om alternativ telefoni.

Furuboda folkhögskola och DAHJM resurscenter i Lund presenterade intressanta fallbeskrivningar av brukare som använder ögonstyrning till dator för att möjliggöra aktiviteter, egna val och kommunikation. Vi har fått fördjupad kunskap gällande programvara och ögonstyrning till dator.

Under konferensen har vi mött kollegor från hela landet, knutit kontakter samt utbytt erfarenheter och fått nya kunskaper som vi direkt kan omsätta i vårt arbete på Hjälpmedelscentralen i Uppsala läns landsting.

 

Stort tack till Jerringfonden!

 

Katarina Stedt, Petra Eklund, Maria Svahn, Daniel Johansson

Hjälpmedelscentralen

Landstinget Uppsala län