International Neuropsychological Society Conference, Oslo, juni 2012

Vi vill tacka för det fortbildningsstipendium som vi fått och som gjorde det möjligt för oss att delta i International Neuropsychological Society Conference som ägde rum i Oslo i juni 2012.

Årets tema för konferensen var ”The Changing Brain” och hade fokus på hjärnans plasticitet och hur funktioner kan återerövras efter sjukdomar och skador. Forskare och kliniker från de flesta delar av världen fanns representerade och gav mycket intressanta inblickar i det aktuella kunskapsläget inom vitt skilda områden, såsom exempelvis biologiska mekanismer bakom tillfrisknande, psykopatologi i efterförloppet till förvärvad hjärnskada och olika metoder för att underlätta minne och inlärning.

Eftersom vi arbetar med rehabilitering av barn som drabbats av en förvärvad hjärnskada var det särskilt intressant att lyssna till framgångsrika forskningsprojekt och kliniska erfarenheter när det gäller barn. En av de forskare som vi tidigare tagit starkt intryck av i arbetet på vår klinik är Dr Lucia Braga, Brasilien som påvisat betydelsen av att engagera och utbilda barnets omgivning (föräldrar och skola) i rehabiliteringen för att nå framgång. Hon föreläste nu om hur hon vidareutvecklat arbetssättet när det gäller tonåringar. Genom att genomföra rehabiliteringen i grupp och involvera psykologstuderande ungdomar som behandlare har de nått framgångsrika resultat framför allt i hur de utvecklar självständighet, sociala förmågor och metakognitiva strategier. Detta visade sig i utvärderingarna ha effekt även på barnens minnesfunktioner och verbala förmåga.

Trötthet är ett annat symptom som många av de vi träffar lider av. Jennie Ponsford från Australien har behandlat en grupp vuxna patienter som haft en skallskada med en speciell ljusterapi och sett goda effekter på minskad trötthet och en trend mot att deras depressioner skulle förbättras. Till detta påpekade hon att det är viktigt med behandling mot smärta, avlasta personerna genom att dra ned på jobb, information, krav på arbetsminnet, god sömnhygien samt att behandla de som har depressioner efter en skallskada. Vi kan överföra många av dessa kunskaper direkt till de ungdomar vi möter, som också har stora krav på sig i skolsituationer.

När det gäller medicinsk behandling för de som har ADHD och går på högskola/universitet finns en del nya studier som presenterades, med positiva effekter för de unga vuxna. Detta är inte visat förut, utan de flesta studier är kring barn och ungdomars behandling.

Genom att delta i konferensen fick vi också tillfälle att utbyta erfarenheter med andra inom samma verksamhetsfält och kunde knyta kontakter som kan bli viktiga i framtiden.

 

Stort tack från

Sif Leijon och Barbro Renström, Umeå.