19th European Congress on Obesity, Lyon 2012

Stort tack för stipendium att delta i 19th European Congress on Obesity

Stort tack för det stipendium som gjorde det möjligt för fyra medlemmar i teamet på Rikscentrum Barnobesitas (Lotta Bjurvald sjukgymnast, Martina Gundlach Thelander sjuksköterska, Gunilla Morinder sjukgymnast/teamledare och Sofia Trygg Lycke barnsjuksköterska) att delta i 19th European Congress on Obesity i Lyon i maj 2012. 

ECO hålls varje år och är en kongress där forsknings- och utvecklingsarbeten presenteras för professioner som arbetar med fetma.

På kongressen presenterades två postrar från Rikscentrum Barnobesitas:

  • Exergaming and adolescent obesity, Lotta Bjurvald, Sofia Trygg Lycke.
  • High prevalence of neuropsychiatric disorders in obese children and adolescents, Gunilla Morinder, Claude Marcus, Annika Janson.  

Rikscentrum Barnobesitas, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge tar emot barn med fetma från hela landet i åldern 2-16 år. Vi har drygt 400 barn/ungdomar i vår verksamhet. Vi arbetar med att utveckla och utvärdera behandlingar för barn med fetma, som kan utvärderas och tjäna som modeller för andra verksamheter, Vi är också engagerade i ett sprida information i samhället om fetmans betydelse för barns hälsa.

Deltagande i denna kongress gav oss möjlighet att ta del av aktuell forskning inom fetmaområdet och skapa nätverk, för oss synnerligen värdefullt och inspirerande. Flera världsledande forskare presenterade ny kunskap inom följande områden:

  • Environment and Prevention
  • Clinical Practice and Multi Disciplinary Management
  • Epidemiology and Intergenerational Aspects
  • Integrated Biology and Inter Organ Crosstalk
  • Genes, Molecular and Cellular Mechanisms

Vi har presenterat forskningsrön och intryck från kongressen för kollegor i teamet. Detta ledde till flera intressanta diskussioner om hur vi bedriver vår verksamhet och vad vi kan förändra och förbättra. Det övergripande målet är att nyvunnen kunskap ska komma våra barn/ungdomar och familjer till gagn.  

Exergaming and adolescent obesity. Lotta Bjurvald, Sofia Trygg Lycke
Exergaming and adolescent obesity. Lotta Bjurvald, Sofia Trygg Lycke
High prevalence of neuropsychiatric disorders in obese children and adolescents. Gunilla Morinder
High prevalence of neuropsychiatric disorders in obese children and adolescents. Gunilla Morinder

 

Deltagande i denna kongress gav oss inspiration och möjlighet att uppdatera kunskap, något vi i vår tur kan sprida och framföra till personer som arbetar med barnfetma.  

Vi vill härmed framföra vårt varmaste tack för bidrag som möjliggjorde deltagande i denna kongress.

Lotta Bjurvald, Martina Gundlach Thelander, Gunilla Morinder, Sofia Trygg Lycke