Läs om några som fått individuella fortbildningsstipendier

 Du kan  läsa mer om varje bidrag genom att klicka på rubrikerna nedan.

Deltagande i Redah-dagarna 2012
Redah är ett nationellt nätverk för personer som arbetar med datorbaserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.

19th European Congress on Obesity, Lyon 2012
ECO hålls varje år och är en kongress där forsknings- och utvecklingsarbeten presenteras för professioner som arbetar med fetma.

International Neuropsychological Society Conference, Oslo, juni 2012
Årets var ”The Changing Brain” och hade fokus på hjärnans plasticitet och hur funktioner kan återerövras efter sjukdomar och skador.