Gisela Nyberg, med dr, forskare, vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting och Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Gisela Nyberg erhöll forskningsanslag för projektet:

En frisk skolstart – föräldrastöd för bra mat- och rörelsevanor inom förskoleklassen

En frisk skolstart – föräldrastöd för bra mat- och rörelsevanor inom förskoleklassen” 
Syftet med projektet är att utveckla ett evidensbaserat program för stöd till föräldrar att ge sina barn bra mat- och rörelsevanor samt att förebygga övervikt och fetma hos barn i förskoleklass.
Övervikt och fetma är ett av de största folkhälsoproblemen och bidrar till ojämlikhet i hälsa. Det finns i dag inga evidensbaserade program för föräldrastöd för bra mat- och rörelsevanor, vare sig nationellt eller internationellt. 
En frisk skolstart genomfördes 2010 till 2012 i Nacka kommun där åtta skolor deltagit (242 deltagande barn). Efter viss revidering av programmet och översättning av material startade del II av projektet 2012 i Stockholms stad. Totalt har 13 skolor med 380 barn deltagit. Skolorna har framför allt legat i områden med låg socioekonomisk nivå.
 
Programmet bygger på social kognitiv teori och består av tre komponenter:
1) Hälsoinformation till föräldrar: 
2) Motiverande samtal med föräldrar. Efter cirka tre månader inbjuds föräldrar till ett uppföljande samtal.
3) I klassen håller läraren tio lektioner med barnen. Barnen får hem arbetsböcker efter varje lektion för att göra uppgifter tillsammans med föräldrarna.
I utvärderingen mäts barnens fysiska aktivitet, barnets mat- och rörelsevanor, barnets vikt och längd samt föräldrars tilltro till sin förmåga att förändra sina barns mat- och rörelsevanor.  Intervjuer och fokusgrupper genomförs med lärare, skolsköterskor samt föräldrar.
Preliminära resultat från vår första studie är lovande. Om utvärderingen av programmet visar på goda resultat och är kostnadseffektivt så är planerna att fler kommuner ska delta. På sikt skulle programmet kunna genomföras i skolhälsovården och därmed bidra till ökad jämlikhet i hälsa.

Syftet med projektet är att utveckla ett evidensbaserat program för stöd till föräldrar att ge sina barn bra mat- och rörelsevanor samt att förebygga övervikt och fetma hos barn i förskoleklass.

Övervikt och fetma är ett av de största folkhälsoproblemen och bidrar till ojämlikhet i hälsa. Det finns i dag inga evidensbaserade program för föräldrastöd för bra mat- och rörelsevanor, vare sig nationellt eller internationellt. 

En frisk skolstart genomfördes 2010 till 2012 i Nacka kommun där åtta skolor deltagit (242 deltagande barn). Efter viss revidering av programmet och översättning av material startade del II av projektet 2012 i Stockholms stad. Totalt har 13 skolor med 380 barn deltagit. Skolorna har framför allt legat i områden med låg socioekonomisk nivå. Programmet bygger på social kognitiv teori och består av tre komponenter:
1) Hälsoinformation till föräldrar: 2) Motiverande samtal med föräldrar. Efter cirka tre månader inbjuds föräldrar till ett uppföljande samtal.3) I klassen håller läraren tio lektioner med barnen. Barnen får hem arbetsböcker efter varje lektion för att göra uppgifter tillsammans med föräldrarna.

I utvärderingen mäts barnens fysiska aktivitet, barnets mat- och rörelsevanor, barnets vikt och längd samt föräldrars tilltro till sin förmåga att förändra sina barns mat- och rörelsevanor.  Intervjuer och fokusgrupper genomförs med lärare, skolsköterskor samt föräldrar.

Preliminära resultat från vår första studie är lovande. Om utvärderingen av programmet visar på goda resultat och är kostnadseffektivt så är planerna att fler kommuner ska delta. På sikt skulle programmet kunna genomföras i skolhälsovården och därmed bidra till ökad jämlikhet i hälsa.