Barnablick

Samarbete med Stockholms Stadsmission

Projekt Barnablick är ett treårigt projekt som startade i augusti 2009. Det finansieras av Jerringfonden och drivs av Stockholms Stadsmission. Projektet vill förverkliga Barnkonventionen i praktiken och utveckla en arbetsmodell som ger praktiskt stöd direkt till barnen på barnens villkor.

Barnablick vänder sig till barn som är 8 till 15 år och som lever under svåra förhållanden. Projektet ska ge barnen och deras föräldrar stöd och sätta guldkant på barnen tillvaro.

Projektet utgår från barnens perspektiv och lyfter fram deras röster och tankar. I olika grupper får barnen möta andra barn med liknande erfarenheter som de själva.  Förhoppningen är att barnens självkänsla ska stärkas och att de ska få möjlighet att påverka sina egna liv.

Inom projektet ges även föräldrastöd. Familjerna ingår i ett nätverk och får bland annat möjlighet att byta erfarenheter med varandra. De som behöver kan också erbjudas samtalskontakt eller annat proffesionellt stöd.

Inom Barnablick ordnas också kolloverksamhet för de deltagande familjerna. Målet är att ge barn och föräldrar oförglömliga och roliga upplevelser tillsammans.

Förhoppningen är att Barnablick ska bidra till varaktig förändring    och skapa bättre förutsättningar för de barn som deltar.

Projektet har utvärderats löpande av Ersta Sköndal högskola, tillsammans med Stadsmissionens projektmedarbetare.