Ge en gåva

Pengarna går till ändamålet

Jerringfonden räknas till de så kallade allmännyttiga stiftel-   serna och blir därför förmånligt behandlad skattemässigt. Någon gåvoskatt utgår inte för bidrag som lämnas till fonden. Inte heller arvsskatt tas ut om fonden blivit ihågkommen i ett testamente.

Jerringfonden tar tacksamt emot alla gåvor - stora som små.

Den som vill ge en gåva till Jerringfonden genom testamente kan kontakta fondens kansli, telefon 08-91 10 01.

Gåvor sätts in på stiftelsens bankgiro 5230-7709.

Har du några frågor eller vill ha ytterligare information om fonden är du välkommen att ringa Jerringfondens kansli på telefon 08-91 10 01.

Fonden står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt 1994-års stiftelselag.